Ερευνητές στο Karolinska Institutet στη Σουηδία μελέτησαν πώς οι συνήθειες της οθόνης των παιδιών στις ΗΠΑ σχετίζονται με την ανάπτυξη των γνωστικών τους ικανοτήτων με την πάροδο του χρόνου. Διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που περνούσαν περισσότερο από το μέσο όρο παίζοντας βιντεοπαιχνίδια αύξησαν τη νοημοσύνη τους περισσότερο από τον μέσο όρο, ενώ η παρακολούθηση τηλεόρασης ή τα social media δεν είχαν ούτε θετική ούτε αρνητική επίδραση. Τα ευρήματά τους δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Scientific Reports.

Τα παιδιά περνούν όλο και περισσότερο χρόνο μπροστά στις οθόνες. Το πώς αυτό επηρεάζει την υγεία τους και αν έχει θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στις γνωστικές τους ικανότητες συζητείται έντονα. Για αυτήν την παρούσα μελέτη, ερευνητές στο Karolinska Institutet και στο Vrije Universiteit Amsterdam μελέτησαν ειδικά τη σχέση μεταξύ των συνηθειών των παιδιών μπροστά στην οθόνη και της νοημοσύνης τους με την πάροδο του χρόνου.

Πόσο αυξήθηκε το IQ των παιδιών με τα βιντεοπαιχνίδια;

Πάνω από 9.000 αγόρια και κορίτσια στις ΗΠΑ συμμετείχαν στη μελέτη. Στην ηλικία των εννέα ή δέκα ετών, τα παιδιά έκαναν μια σειρά από ψυχολογικά τεστ για να μετρήσουν τις γενικές γνωστικές τους ικανότητες (νοημοσύνη). Τα παιδιά και οι γονείς τους ρωτήθηκαν επίσης για το πόσο χρόνο αφιέρωσαν τα παιδιά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έβλεπαν τηλεόραση και βίντεο, ή παίζοντας βιντεοπαιχνίδια.

Περισσότερα από 5.000 παιδιά παρακολουθήθηκαν για δύο χρόνια, οπότε τους ζητήθηκε να επαναλάβουν τα ψυχολογικά τεστ. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους ερευνητές να μελετήσουν πώς η απόδοση των παιδιών στα τεστ διέφερε από τη μια δοκιμαστική συνεδρία στην άλλη και να ελέγξουν για μεμονωμένες διαφορές στο πρώτο τεστ.

Κατά μέσο όρο, τα παιδιά περνούσαν 2,5 ώρες την ημέρα βλέποντας τηλεόραση, μισή ώρα στα social media και 1 ώρα παίζοντας βιντεοπαιχνίδια. Τα ευρήματα έδειξαν ότι τα παιδιά που έπαιζαν περισσότερο από τον μέσο όρο βιντεοπαιχνίδια αύξησαν τη νοημοσύνη τους μεταξύ των δύο μετρήσεων κατά περίπου 2,5 βαθμούς IQ περισσότερο από τον μέσο όρο.

Δεν παρατηρήθηκε καμία σημαντική επίδραση, θετική ή αρνητική, της παρακολούθησης τηλεόρασης ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.