Σε ισχύ βρίσκονται από την 1η Ιανουαρίου οι νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ψηφιακό περιεχόμενο και την πώληση αγαθών. Το νέο θεσμικό πλαίσιο εισάγει κανόνες στις αγοραπωλησίες ψηφιακού περιεχομένου, διευκολύνοντας τις σχετικές διαδικασίες.

Αρχίζουν να ισχύουν οι κανόνες της ΕΕ για το ψηφιακό περιεχόμενο και την πώληση αγαθών
Κεντρική φιλοσοφία της νέας Οδηγίας, που έχει τεθεί σε ισχύ, είναι ότι όσον αφορά την πώληση αγαθών ισχύει για τους καταναλωτές το ίδιο επίπεδο προστασίας είτε πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές από όλη την ΕΕ είτε ψωνίζουν σε φυσικό κατάστημα. Το νέο θεσμικό πλαίσιο καλύπτει όλα τα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των αγαθών με ψηφιακά στοιχεία (για παράδειγμα συσκευές όπως τα «έξυπνα» ψυγεία).

Από τις αρχές του νέου έτους, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν ευκολότερα ψηφιακό περιεχόμενο, ψηφιακές υπηρεσίες και αγαθά, καθώς και «έξυπνα αγαθά» σε όλη την ΕΕ. Με τους νέους κανόνες για τις ψηφιακές συμβάσεις, οι καταναλωτές προστατεύονται σε περίπτωση ελαττωμάτων του ψηφιακού περιεχομένου (για παράδειγμα μουσική ή λογισμικό που κατεβάζουν) και των ψηφιακών υπηρεσιών.

Ελάχιστη εγγύηση
Μεταξύ άλλων, οι καταναλωτές έχουν νόμιμο δικαίωμα για λύση, π.χ. μείωση της τιμής ή καταγγελία της σύμβασης με επιστροφή χρημάτων. Με τους νέους κανόνες διατηρείται η ελάχιστη εγγύηση δύο ετών από τη στιγμή που ο καταναλωτής παραλαμβάνει το αγαθό και προβλέπεται διάστημα ενός έτους για την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης υπέρ του καταναλωτή.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι στη διάρκεια του πρώτου έτους, εναπόκειται στον πωλητή να αποδείξει ότι το αγαθό δεν ήταν ελαττωματικό από την αρχή. Όπως διευκρινίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν ήδη μεταφέρει πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τόσο την οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο όσο και την οδηγία για την πώληση αγαθών.

Η Επιτροπή -όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της- θα παρακολουθεί στενά τη μεταφορά των σχετικών κανόνων και στο εθνικό δίκαιο των υπολοίπων κρατών-μελών. Μάλιστα, ήδη έχουν κινηθεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών, που δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

Εκατομμύρια συναλλαγές
«Το 2022 ξεκινά πολύ θετικά για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Σε περίπτωση προβλημάτων ή ελαττωμάτων του ψηφιακού περιεχομένου, των ψηφιακών υπηρεσιών ή των ‘έξυπνων’ προϊόντων, οι καταναλωτές στην ΕΕ θα έχουν πλέον τα ίδια δικαιώματα που έχουν και για οποιοδήποτε άλλο αγαθό, οπουδήποτε και αν αγόρασαν τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες εντός της ΕΕ» σχολίασε σχετικά ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, οι νέοι εναρμονισμένοι κανόνες δεν ενισχύουν μόνο τα δικαιώματα των καταναλωτών, αλλά και ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε όλη την ΕΕ, καθώς παρέχουν ασφάλεια δικαίου.

«Έτσι παρέχεται βοήθεια στους καταναλωτές σε εκατομμύρια καθημερινές συναλλαγές. Καλώ τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο τους νέους κανόνες να το πράξουν άμεσα» πρόσθεσε ο κ. Ρεντέρς.