ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συνθέτοντας μουσική για τον Κινηματογράφο | Σεμινάριο με τους Γιάννη Άννινο & Σπύρο Δίελα

Στη σειρά διαλέξεων “Συνθέτοντας μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο” επιχειρείται η προσέγγιση στο σκεπτικό, στα εφόδια, τις προϋποθέσεις και τους παράγοντες που πρέπει να λάβει υπόψη του ένας συνθέτης για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της μουσικής μιας θεατρικής παράστασης ή ενός κινηματογραφικού έργου.

Αναλύονται:
• Τα είδη μουσικής επένδυσης
• Η διαδικασία που ακολουθείται για τη δημιουργία ενός κινηματογραφικού score
• Ο ρόλος της τεχνολογίας στη σύνθεση μουσικής για τον κινηματογράφο

Μέτρα Covid-19:
Για τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό, που πρέπει να εφαρμόζονται στο χώρο, παρακαλούμε επισκεφτείτε το covid19.gov.gr. Επίσης λόγω των συνθηκών, προτείνουμε πριν την έξοδό σας να επικοινωνήσετε με το χώρο της εκδήλωσης μήπως υπάρχουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής.