Μία ακόμα μελέτη ερευνά τον κίνδυνο νόσησης και θανάτου σε ασθενείς με μετάλλαξη Όμικρον σε σχέση με το Δέλτα. Η μελέτη, που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό Lancet, αναφέρει πως ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης είναι σημαντικά μικρότερος για λοίμωξη με το στέλεχος Όμικρον σε σχέση με το Δέλτα.

Ειδικότερα, οι γιατροί της Ιατρικής του ΕΚΠΑ Δημήτριο Παρασκευή (Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής), και Θάνο Δημόπουλο (Πρύτανης ΕΚΠΑ) ερευνούν τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Lancet αναφορικά με το σχετικό κίνδυνο νόσου και θανάτου για λοιμώξεις με το στέλεχος Όμικρον σε σχέση με το Δέλτα.

Το στέλεχος Όμικρον (B.1.1.529) του SARS-CoV-2 παρουσιάζει χαρακτηριστικά ανοσιακής διαφυγής και υψηλή μολυσματικότητας, με κάποια πρόωρα αποτελέσματα μελετών να υποδεικνύουν χαμηλότερη πιθανότητα νόσησης σε σχέση με το στέλεχος Δέλτα (B.1.617.2). Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η βαρύτητα νόσου σε άτομα που είχαν μολυνθεί με στέλεχος Όμικρον σε σχέση με όσους μολύνθηκαν με Δέλτα, εκτιμώντας τον σχετικό κίνδυνο για επίσκεψη σε νοσοκομείο, για νοσηλεία ή θάνατο.

Η μελέτη περιέλαβε επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 στην Αγγλία για το χρονικό διάστημα μεταξύ 29 Νοεμβρίου 2021 και 9 Ιανουαρίου 2022. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση αφορούσαν την εμβολιαστική κάλυψη, τη χρονική περίοδο εργαστηριακού ελέγχου, το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, παρουσία προηγούμενης λοίμωξης, και την περιοχή κατοικίας, και ως έκβαση μελετήθηκε η επίσκεψη και εισαγωγή σε νοσοκομείο, καθώς και ο θάνατος από COVID-19. Συγκεκριμένα εκτιμήθηκε ο σχετικός κίνδυνος επίσκεψης ή εισαγωγής σε νοσοκομείο εντός 14 ημερών από τη διάγνωση της λοίμωξης και ο σχετικός κίνδυνος θανάτου για διάστημα εντός 28 ημερών από τη διάγνωση.

 

Στη μελέτη βρέθηκε ότι ο σχετικός κίνδυνος για επίσκεψη σε νοσοκομείο (που δεν κατέληξε απαραίτητα σε εισαγωγή) σε ασθενείς με στέλεχος όμικρον σε σχέση με όσους είχαν Δέλτα ήταν 0,56 (95% ΔΕ: 0,54–0,58), ενώ για εισαγωγή στο νοσοκομείο και για θάνατο ο σχετικός κίνδυνος ήταν 0,41 (95% ΔΕ: 0,39–0,43) και 0,31 (95% ΔΕ: 0,26–0,37), αντίστοιχα.

Ο σχετικός κίνδυνος για εισαγωγή στο νοσοκομείο ήταν 1,10 (95% ΔΕ: 0,85–1,42) για τα άτομα με ηλικία κάτω των δέκα ετών, ενώ βρέθηκε σημαντικά μειωμένος 0,25 (95% ΔΕ: 0,21–0,30), για άτομα ηλικίας 60–69 ετών, και 0,47 (95% ΔΕ: 0,40–0,56), για άτομα άνω των 80 ετών.

Και για τα δύο στελέχη, η προηγούμενη λοίμωξη με SARS-CoV-2 προσέφερε επιπλέον προστασία έναντι θανάτου, τόσο σε εμβολιασμένους 0,47 (95% ΔΕ: 0,32–0,68) όσο και σε ανεμβολίαστους 0,18 (95% ΔΕ: 0,06–0,57). Σε εμβολιασμένους, η λοίμωξη από κορονοϊό δεν προσέφερε επιπρόσθετη προστασία έναντι εισαγωγής σε νοσοκομείο, πέρα από την προστασία που τους παρείχε ο εμβολιασμός, 0,96 (95% ΔΕ: 0,88–1,04).

Αντίθετα, σε ανεμβολίαστους, η λοίμωξη με SARS-CoV-2 προσέφερε μέτρια προστασία 0,55 (95%ΔΕ: 0·48–0·63) για εισαγωγή σε νοσοκομείο. Η αναμνηστική δόση εμβολίου mRNA βρέθηκε ότι προσφέρει σημαντική προστασία έναντι νοσηλείας και θανάτου σε άτομα που είχαν μολυνθεί με Όμικρον.