Στο τουρκικό ΥΠΕΞ κλήθηκε ο Έλληνας Πρέσβης Λάζαρης για την διαδήλωση που πραγματοποίησε το ΡΚΚ γύρω από την τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές , το τουρκικό ΥΠΕΞ μετέφερε στον Λάζαρη τις απόψεις και τις αντιδράσεις της Τουρκίας για το θέμα.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ φέρεται να είπε στον Λάζαρη την άποψη της Τουρκίας  το ΡΚΚ  πραγματοποιεί «εύκολα δραστηριότητες προπαγάνδας, χρηματοδότησης και στρατολόγησης στην Ελλάδα και ότι η ταυτότητα της Ελλάδας ως ασφαλούς καταφυγίου έχει αυξηθεί για τους κύκλους που συνδέονται με την τρομοκρατία».

Επιπλέον, υποστηρίχθηκε ότι «το παράδειγμα του στρατοπέδου του Λαυρίου, όπου τρομοκράτες που απειλούν την ασφάλεια της Τουρκίας επωφελούνται από κάθε είδους δυνατότητες επιμελητείας και εκπαίδευσης».

Ακόμη ειπώθηκε στον Λάζαρη ότι το στρατόπεδο του Λαυρίου έχει γίνει σημείο τρομοκρατίας συγκρίσιμο με τα στρατόπεδα του PKK στο Ιράκ και τη Συρία. Μεταφέρθηκε η αντίδραση και οι απόψεις της Τουρκίας για το θέμα υποστηρίζοντας ότι ξεκίνησε από αυτό το στρατόπεδο η δράση και εξελίχθηκε σε Διαδήλωση γύρω από την Τουρκική Πρεσβεία στην Αθήνα.

Κατά τη συνάντηση εκφράστηκαν επίσης ανησυχίες για την ασφάλεια των Τούρκων αντιπροσώπων και πολιτών στην Ελλάδα και επαναλήφθηκε η προσδοκία για αποτελεσματική συνεργασία στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας.

Τονίστηκε επίσης ότι η Ελλάδα θα πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις σχέσεις γειτονίας και το διεθνές δίκαιο στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας.