Γιατί είναι τόσο σημαντική η Ουκρανία που να αξίζει ένας πόλεμος για αυτήν;
Δείτε μερικά στοιχεία, αξίζει τον κόπο.

ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
-1η χώρα στην Ευρώπη σε αποδεδειγμένα αναλήψιμα αποθέματα ορυκτού ουρανίου.
-2η στην Ευρώπη και 10η στον κόσμο σε αποθέματα τιτανίου.
-2η στον κόσμο σε αποθέματα ορυκτών μαγγανίου (2,3 δισ. τόνοι, 12% των παγκόσμιων αποθεμάτων).
-2η στον κόσμο σε αποθέματα ορυκτών σιδήρου (30 δισ. τόνοι).
-2η στον κόσμο σε κοιτάσματα υδραργύρου.
-3η στην Ευρώπη και 13η στον κόσμο σε αποθέματα shale gas (22 τρισ. κυβικά μέτρα).
-4η στον κόσμο σε συνολική αξία φυσικών πόρων.
-7η στον κόσμο σε αποθέματα γαιανθράκων (34 δισ. τόνοι).
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
– 1η στην Ευρώπη σε επιφάνεια αρόσιμης γης.
– 3η στον κόσμο σε επιφάνεια μαύρου χώματος (25% της συνολικής παγκόσμιας επιφάνειας).
– 1η στον κόσμο σε εξαγωγές ηλιέλαιου.
– 2η στον κόσμο σε παραγωγή κριθαριού.
– 3η στον κόσμο σε παραγωγή καλαμποκιού και 4η εξαγωγός χώρα παγκοσμίως.
– 4η παγκοσμίως σε παραγωγή πατάτας.
– 4η στην παραγωγή σίκαλης.
– 8η στην εξαγωγή σίτου.
– 9η στην παραγωγή αυγών.
-16η στην εξαγωγή τυριών.
Αυτοτελώς η παραγωγή της Ουκρανίας θα μπορούσε να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες 600 εκατομμυρίων ανθρώπων.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
– 1η στην Ευρώπη σε παραγωγή αμμωνίας.
– 2η στην Ευρώπη και 4η στον κόσμο σε σύστημα διανομής αγωγών Φυσικού Αερίου (δυναμικότητας 142 δισ. κυβικά μέτρα μεταφοράς στην Ευρώπη.)
– 3η στην Ευρώπη και 8η στον κόσμο σε δυναμικότητα πυρηνικών εργοστασίων.
– 3η στην Ευρώπη και 11η στον κόσμο σε σιδηροδρομικό δίκτυο (21.700 χιλιόμετρα).
– 3η παγκοσμίως σε εξαγωγές χάλυβα.
– 4η σε εξαγωγές τουρμπινών για πυρηνικά εργοστάσια.
– 4η παγκοσμίως σε παραγωγή πυραύλων.
– 4η στον κόσμο σε εξαγωγές αργίλου.
– 4η στις εξαγωγές τιτανίου.
– 8η στις εξαγωγές ορυκτών και συμπυκνωμάτων.
– 9η στις εξαγωγές οπλικών συστημάτων.
-10η στην παραγωγή χάλυβα (32,4 εκατομμύρια τόνοι).

(Πηγή: Από ανάρτηση του Κ.Τρούπη στο fb με πληροφορίες από άρθρο του Timothy Gill, πρώην στελέχους της Αμερικανικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας)