Ηκρίση της πρόσφατης πανδημίας ανέδειξε στον μέγιστο βαθμό την αναγκαιότητα αναζήτησης εναλλακτικών οδών διαχείρισης κρίσεων και επιχειρησιακού σχεδιασμού, οδηγώντας προς νέα παραγωγικά μοντέλα τα οποία βασίζονται κυρίως στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις πράσινες τεχνολογίες και την κυκλική οικονομία. Ιδιαίτερη πρόοδο παρουσίασαν και όλες οι ερευνητικές προσπάθειες που σχετίζονται με την ανάπτυξη βιοτεχνολογικών διεργασιών. Επίσης, η πανδημία έδειξε τον δρόμο επιστροφής προς τη μητέρα Γη και φυσικά ανέδειξε για άλλη μία φορά την αναγκαιότητα προστασίας της βιοποικιλότητας, που απειλείται άμεσα, κυρίως εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας (περιβαλλοντική ρύπανση, υπερπληθυσμός, αποξήρανση, γεωργία, κτηνοτροφία, καταστροφή δασών κ.λπ.). Η διαφύλαξη του φυσικού πλούτου του πλανήτη και του οικοσυστήματός μας, αποτελεί χρέος προς την κοινωνία και τις επόμενες γενιές.

Ενας από τους πυλώνες δράσης του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη είναι η αξιοποίηση της ελληνικής βιοποικιλότητας, μέσα από την καλλιέργεια φαρμακευτικών φυτών και τη χρήση αυτών και των παραγόμενων εκχυλισμάτων τους σε νέα φαρμακευτικά σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής με στόχο τη βελτίωση της υγείας του ανθρώπου.

Αξιοποιώντας το ελληνικό οικοσύστημα
Το ελληνικό οικοσύστημα είναι ιδιαίτερα πλούσιο και περιλαμβάνει το 40% των φυτικών ειδών της ευρωπαϊκής περιφέρειας, αριθμώντας περισσότερα από 5.800 καταγεγραμμένα είδη φυτών (στοιχεία WWF Ελλάς). Αυτός ο φυσικός πλούτος της Ελλάδας, που οφείλεται στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον και την ποικιλία βιοτόπων με ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες, περιλαμβάνει πολλά ενδημικά φυτά, τα οποία είναι πλούσια σε βιοδραστικά και βιοενεργά συστατικά, ικανά να ενισχύσουν λειτουργικά τρόφιμα και συμπληρώματα διατροφής, για τη βελτίωση της διατροφής και τη θωράκιση της υγείας του ανθρώπου. Εξάλλου, μία σωστή διατροφή μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για την πρόληψη σοβαρών και χρόνιων παθήσεων και να συμβάλει στην ευζωία και την ευημερία του ανθρώπου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ομιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη ολοκλήρωσε μέσα στην πανδημία τη UniHerbo, μία νέα πρότυπη βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας φαρμακευτικών φυτών και παραγωγής φυτικών εκχυλισμάτων, η οποία συγχρόνως θα λειτουργεί και ως Ινστιτούτο Καταγραφής και Μελέτης του συνόλου της ελληνικής βιοποικιλότητας. Με τη δημιουργία της UniHerbo, σηματοδοτείται και η προσπάθεια να αλλάξει το παραδοσιακό μοντέλο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, επιχειρώντας να καθετοποιήσει την παραγωγή σκευασμάτων με ταυτόχρονη πρωτογενή παροχή πρώτων υλών με αξιοποίησης της ελληνικής βιοποικιλότητας. Η αξιοποίηση όμως της ελληνικής βιοποικιλότητας δεν μένει μόνο εδώ. Στόχος είναι η εμβάθυνση της μελέτης των παραγόμενων εκχυλισμάτων και η απομόνωση και ο χαρακτηρισμός των φυσικών συστατικών τους με χρήση καινοτόμων διεργασιών εκχύλισης και βιολογικής αξιολόγησης, με επιθυμητό αποτέλεσμα τη χρήση τους ως δραστικά συστατικά νέων φαρμακευτικών προϊόντων. Το όφελος θα είναι η ανάπτυξη νέων τεχνικών αειφόρου παραγωγής βιοδραστικών φυσικών προϊόντων.

Ο Ομιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη στέκεται πιστά και διαχρονικά δίπλα στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, συνεργαζόμενος με περισσότερες από 30 ερευνητικές ομάδες, σε διάφορους επιστημονικούς τομείς.

*Ο κ. Νικόλαος Καρούσης είναι χημικός, PhD, στο τμήμα R&D Department / IP Division της Uni-Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical Laboratories S.A.

πηγή: tovima.gr