Εάν η σοβαρή υγειονομική κρίση μάς δίδαξε την ετοιμότητα, την αλληλεγγύη, την οργάνωση, την ανάγκη για αυτάρκεια και επάρκεια πρώτων υλών, τότε η κλιματική κρίση, αλλά και η ενεργειακή που μας χτυπά την πόρτα, θα πρέπει να μας διδάξει την υπευθυνότητα, ατομική και συλλογική, και τον σεβασμό στον πλανήτη μας, ακόμη και τώρα, την ύστατη στιγμή. Και ακόμη, τη σύμπνοια και το κοινό όραμα, που δεν είναι άλλο από το να εργαστούμε σκληρά και αποδοτικά, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η σημασία της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης έχει επηρεάσει σημαντικά όλον τον πλανήτη – όχι μόνο όσον αφορά τον τρόπο ζωής, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις διαμορφώνουν την πολιτική τους, καθώς και την τακτική με την οποία οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν λειτουργικά μοντέλα και σχεδιάζουν τη στρατηγική τους.

Ενας από τους βασικούς παράγοντες παρακίνησης των επιχειρήσεων να ενστερνιστούν τις αρχές της αειφορίας ως κατευθυντήρια στρατηγική είναι η ευκαιρία ανάπτυξης που μπορεί να δημιουργήσει αυτή η στρατηγική.

Η ΕΕ έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για το κλίμα, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα μέσω της στρατηγικής της για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, του πλαισίου της για την ενεργειακή μετάβαση έως το 2030, της ταξινομίας της ΕΕ για χρηματοδότηση σε υπεύθυνες δραστηριότητες, της Ενεργειακής Ενωσης και του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία. Η υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση αποτελεί βασικό βήμα προς την εφαρμογή της ιστορικής Συμφωνίας του Παρισιού και της ευρύτερης ατζέντας της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη.

Σήμερα η βιώσιμη ανάπτυξη είναι συνυφασμένη με την αποτελεσματικότητα, την καινοτομία και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Το 73% των CEOs στην πρόσφατη έρευνα του UN Global Compact «CEO Survey 2021» δήλωσε ότι η πανδημία COVID-19 έχει αυξήσει τη σημασία της εταιρικής υπευθυνότητας και η πίεση για ανάληψη δράσης σε ζητήματα βιωσιμότητας αναμένεται να αυξηθεί πολύ σημαντικά τα επόμενα τρία χρόνια. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις καλούνται, λοιπόν, σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον να ανταποκριθούν με περισσότερη διαφάνεια και με την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης στις αυξημένες προσδοκίες επενδυτών, πελατών, της κοινωνίας και των εργαζομένων τους.

Ο ρόλος λοιπόν του UN Global Compact Network Hellas στο πλαίσιο αυτό είναι να λειτουργήσει ως μια πολυσυμμετοχική πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις που δεσμεύονται να έχουν έναν θετικό και ουσιαστικό αντίκτυπο στις πιο επείγουσες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.

Ως τοπικός φορέας του UN Global Compact, της μεγαλύτερης παγκόσμιας πρωτοβουλίας εταιρικής βιώσιμης ανάπτυξης, ακολουθεί μια προσέγγιση που βασίζεται σε ένα οικουμενικό σύστημα αξιών όπως αποτυπώνεται στις Δέκα Αρχές που αφορούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Συνθήκες Εργασίας, το Περιβάλλον και την Καταπολέμηση Διαφθοράς.

Παράλληλα, προάγει την ενσωμάτωση των SDGs στη στρατηγική των επιχειρήσεων και εστιάζει στους πέντε στόχους που οι επιχειρήσεις μπορούν να ηγηθούν και συμβάλλουν περισσότερο για την επίτευξή τους:

– Ισότητα των φύλων.

– Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη.

– Δράση για το κλίμα.

– Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί.

– Συνεργασία για τους στόχους.

Υπηρετώντας το όραμα «One Global Compact» μέσω μιας εθνικής – παγκόσμιας προσέγγισης των προκλήσεων της βιώσιμης ανάπτυξης, το UN Global Compact Network Hellas αναπτύσσει δράσεις capacity building με την εμπειρία και την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών, προσφέρει ευκαιρίες διασύνδεσης και προβολής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και παρέχει τα εργαλεία ώστε να μπορεί μια επιχείρηση – ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου και ωριμότητας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης – να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που σχετίζονται με τη δημοσιοποίηση εκθέσεων βιωσιμότητας. Η συμμετοχή μιας επιχείρησης σε μια παγκόσμια πρωτοβουλία, η δέσμευση στην εφαρμογή των Δέκα Αρχών, η ετήσια αναφορά προόδου και η μέτρηση των αποτελεσμάτων δράσης της είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις σημερινές συνθήκες της αγοράς, αλλά και μια έμπρακτη συμβολή στην κοινωνία.

Βασική παράμετρος των στόχων του UN Global Compact Network Hellas είναι η καθοδήγηση των επιχειρήσεων στο ταξίδι τους προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, η υποστήριξή τους ώστε να θέτουν φιλόδοξους στόχους σε σχέση με τους SDGs και η ανάδειξη των πρωτοβουλιών των ελληνικών υπεύθυνων επιχειρήσεων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η συμμετοχή περισσότερων επιχειρήσεων και η συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε τοπικό επίπεδο αποτελούν προτεραιότητες για το UN Global Compact Network Hellas και ταυτόχρονα τη βάση για τη διαμόρφωση περιβάλλοντος που θα επιφέρει τους κατάλληλους μετασχηματισμούς που χρειάζονται για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

Το ερώτημα που τίθεται επιτακτικά επομένως είναι ποια είναι η επόμενη ημέρα για όλους μας, για τις επιχειρήσεις, για τη νέα γενιά, για τον πλανήτη. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: υπευθυνότητα, βιώσιμη ανάπτυξη, πράσινη ανάπτυξη, κυκλική οικονομία, νέο παραγωγικό μοντέλο!

Η συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση αλλά και η πρόκληση της κλιματικής και ενεργειακής κρίσης – καθώς και άλλων κρίσεων στο μέλλον – δείχνουν ήδη τον δρόμο για να δημιουργήσουμε ένα νέο

παραγωγικό μοντέλο και να επικεντρωθούμε στη Γη με σεβασμό, να την καλλιεργήσουμε και φυσικά να προστατέψουμε την ελληνική βιοποικιλότητα, δίνοντας έμφαση στις καλλιέργειες φαρμακευτικών φυτών, φροντίζοντας παράλληλα και τις επιχειρήσεις, μετατρέποντας τις μονάδες σε ενεργειακά βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον.

πηγή: tovima.gr