Την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022, στις 10:00, θα πραγματοποιηθούν η Τακτική Γενική Συνέλευση και η Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση των Ενώσεων Μελών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Οι συνελεύσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα ΠΑΡΘΕΝΩΝ του ξενοδοχείου GRAND HYATT ATHENS (Λεωφόρος Συγγρού 115, Αθήνα).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αφορά στον Απολογισμό της περασμένης χρονιάς και τον Προϋπολογισμό της επόμενης, καθώς και σε τροποποιήσεις του Καταστατικού και Κανονισμών.

Η Ειδική Εκλογική Συνέλευση αφορά στην εκλογή προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.