Η επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) ενέκρινε με ισχυρή πλειοψηφία τις προτάσεις για αναθεώρηση των κανόνων σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από επιβατηγά
οχήματα και ελαφρά φορτηγά.

Οι προτεινόμενες αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο ενθαρρύνουν την παραγωγή οχημάτων μηδενικών και χαμηλού επιπέδου εκπομπών CO2, επεσήμανε ο εισηγητής Jan Huitema. «Δημιουργούμε διαφάνεια για την αυτοκινητοβιομηχανία και τονώνουμε την
καινοτομία και τις επενδύσεις για τους κατασκευαστές.

Επιπλέον, η αγορά και η οδήγηση αυτοκινήτων με μηδενικές εκπομπές ρύπων θα γίνει φθηνότερη για τους καταναλωτές», πρόσθεσε για να υπογραμμίσει πως ο νέος κανονισμός «καθιστά τη βιώσιμη οδήγηση προσιτή σε όλους!».

Επόμενο βήμα, η έγκριση της σχετικής έκθεσης από την ολομέλεια στην προσεχή ολομέλεια του Ιουνίου, ώστε το ΕΚ να υιοθετήσει τη διαπραγματευτική του θέση με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.