Τελειώνει η κλεψύδρα για περίπου 1.000.000 ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να ρυθμίσουν ευνοϊκά, σε έως 72 δόσεις, τα περίπου 2,15 δισ. χρέη που δημιούργησαν προς τον ΕΦΚΑ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης στη ρύθμιση, μετά από παράταση που δόθηκε από το υπουργείο Εργασίας, λήγει στις 28 Φεβρουαρίου. Αμέσως μετά, αναμένεται να ενεργοποιηθούν εκ νέου τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, καθώς έχει αποφασιστεί να ξεπαγώσουν οι διαδικασίες κατάσχεσης εις βάρος κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.

Να σημειωθεί εδώ ότι στο τέλος του μήνα, οι ενταχθέντες θα πρέπει να καταβάλουν την πρώτη δόση της ρύθμισης, ακόμη κι αν έκαναν την αίτηση εντός του Φεβρουαρίου.

Παρότι η περίοδος αναστολής των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης για τους μη ρυθμισμένους οφειλέτες των Ταμείων τελειώνει σε 10 ημέρες, μέχρι τις αρχές της εβδομάδας, μόλις 31.000 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις είχαν υποβάλει αίτηση ένταξης στη ρύθμιση. Αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες εκτιμούν πως την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει σημαντική αύξηση των αιτήσεων, καθώς πάντα οι οφειλέτες σπεύδουν την τελευταία στιγμή, κι αφού έχουν αντιληφθεί είτε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για ευνοϊκότερη αντιμετώπιση είτε δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση.

Βάσει των πρόσφατων στοιχείων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), 767.645 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι οφείλουν στον ΕΦΚΑ από τη μη καταβολή εισφορών κατά τη διάρκεια της πανδημίας 1,7 δισ. ευρώ, ενώ άλλες περίπου 300.000 επιχειρήσεις οφείλουν 450 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η ρύθμιση των έως 72 δόσεων αφορά κορονο-χρέη που δημιουργήθηκαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας εντός της χρονικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 – Ιουνίου 2021, απαιτητών από 1.3.2020 έως 31.7.2021, με την προϋπόθεση να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και να έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ.

Ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι ότι παρακολουθείται αυτοτελώς, χωρίς να επηρεάζεται από την ύπαρξη τρεχουσών οφειλών ή την τήρηση άλλων παράλληλων ρυθμίσεων του ίδιου οφειλέτη. Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί ξεχωριστός ειδικός κωδικός πληρωμής, ο οποίος συνδέεται αποκλειστικά με τη συγκεκριμένη ρύθμιση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους οφειλέτες για την καταβολή των δόσεων.

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022 στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΕΑΟ. Για οφειλέτες που τυχόν εξαιρούνται από την πιστοποίηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΕΑΟ, η αίτηση θα μπορεί να υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του κέντρου, κλείνοντας ένα ηλεκτρονικό ραντεβού μέσα από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ.

Στη ρύθμιση εντάσσονται αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εργοδότες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, είχαν δηλαδή συμπεριληφθεί οποτεδήποτε στις λίστες ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών. Μάλιστα, δίνεται η δυνατότητα μετάπτωσης από τις 12 στις 72 δόσεις των οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας και αφορούν τις περιόδους απασχόλησης από Φεβρουάριο του 2020 έως και Ιούνιο του 2021.

Οι οφειλές ρυθμίζονται σε 36 άτοκες δόσεις ή σε 72 έντοκες δόσεις με επιτόκιο 2,5%, ετησίως υπολογιζόμενο. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης είναι 50 ευρώ. Ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των ρυθμισμένων οφειλών, χωρίς την επιβάρυνση επιτοκίου. Η ρύθμιση χάνεται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο δόσεις.