Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συμμετέχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2021 με θεματικές περιηγήσεις. Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν από τους αρχαιολόγους της Συλλογής Προϊστορικών Αρχαιοτήτων του Μουσείου στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες, με τις εξής θεματικές:

• Τρίτη 18 Μαΐου 2021
13.30 – 14.00: Νεολιθική Επανάσταση και Πρώιμη Αστικοποίηση στην Ελλάδα (αριθμός συμμετεχόντων 5) – Κ. Νικολέντζος
14.00 – 15.00: Οι Κυκλάδες στην 3η και 2η Χιλιετία π. Χ (αριθμός συμμετεχόντων 5) – Κάτια Μαντέλη
15.00 – 15.30: Τα Μυκηναϊκά Ανάκτορα: Ακμή και Πτώση (αριθμός συμμετεχόντων 8) – Αικ. Βουτσά
15.30 – 16.00: Νεολιθική Επανάσταση και Πρώιμη Αστικοποίηση στην Ελλάδα (αριθμός συμμετεχόντων 5) – Κ. Νικολέντζος
16.00 – 17.00: Οι Κυκλάδες στην 3η και 2η Χιλιετία π. Χ (αριθμός συμμετεχόντων 5) – Κάτια Μαντέλη

• Σάββατο 22 Μαΐου 2021
10.00 – 10.30: Η Γένεση του Μυκηναϊκού Κόσμου (αριθμός συμμετεχόντων 8) – Βάσω Πλιάτσικα
10.40 – 11.10: Τα Μυκηναϊκά Ανάκτορα: Ακμή και Πτώση (αριθμός συμμετεχόντων 8) – Αικ. Βουτσά
11.20 – 11.50: Η Γένεση του Μυκηναϊκού Κόσμου (Ταφικοί Κύκλοι Α και Β) (αριθμός συμμετεχόντων 8) – Βάσω Πλιάτσικα
12.00 – 12.30: Τα Μυκηναϊκά Ανάκτορα: Ακμή και Πτώση (αριθμός συμμετεχόντων 8) – Αικ. Βουτσά

• Κυριακή 23 Μαΐου 2021
10.00 – 10.30: Νεολιθική Επανάσταση και πρώιμη αστικοποίηση στην Ελλάδα (αριθμός συμμετεχόντων 5) – Κ. Νικολέντζος
10.40 – 11.10: Η Γένεση του Μυκηναϊκού Κόσμου (Ταφικοί Κύκλοι Α και Β) (αριθμός συμμετεχόντων 8) – Κ. Πασχαλίδης
11.00 – 11.40: Νεολιθική Επανάσταση και πρώιμη αστικοποίηση στην Ελλάδα ( αριθμός συμμετεχόντων 5) – Κ. Νικολέντζος
11.30 – 12.00: Θεοί και δαίμονες. Μια ματιά στη μυκηναϊκή θρησκεία (αριθμός συμμετεχόντων 8) – Αικ. Κωστάντη
12.10 – 12.40: Η Γένεση του Μυκηναϊκού Κόσμου (Ταφικοί Κύκλοι Α και Β) ( αριθμός συμμετεχόντων 8) – Κ. Πασχαλίδης
12.40 – 13.10. Θεοί και δαίμονες. Μια ματιά στη μυκηναϊκή θρησκεία (αριθμός συμμετεχόντων 8) – Αικ. Κωστάντη.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, ακολουθώντας τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.