Μέσω της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 400 ειδικών φρουρών για τα πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με την προκήρυξη «Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Ειδικοί Φρουροί καθορίζεται σε 400, με δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον 600 από τη λίστα επιλαχόντων, αν και όταν παραστεί ή ανάγκη εντός εννέα μηνών από την πρόσληψη των αρχικώς επιτυχόντων».

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την πρόσληψη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία ως Ειδικών Φρουρών για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.